Facebook
IE 602 Stokastik Programlama Select Term:
Rassal programlama belirsizlik altında karar verme modellemesi için kullanılan temel yaklaşımlardan biridir. Belirsiz problem parametrelerinin rassal değişkenlerle temsil edildiği matematiksel programlama problemleri ile ilgilenir ve belirsizlikleri direk modelleme aşamasında göz önüne alarak deterministik (belirlenimci) eniyilemeyi genişletir. Bu ders kapsamında, ilgili alandaki ana konular ve metotlar geniş ve genel bir şekilde gözden geçirilecektir. Bu ders çeşitli eniyileme modellerini (olasılıksal kısıtları içeren eniyileme, iki aşamalı rassal programlama modelleri, risk ölçütü içeren eniyileme, vs.) ve de bu modellerin matematiksel programlamaya dayalı çözüm yöntemlerini ve pratik problemlere uygulamalarını içermektedir. Rassal programlar sayısal hesaplama açısından zor olduklarından, bu derste üyük boyutlu problemlerin çözülmesinde etkili algoritmik yöntemlere (özellikle, ayrıştırmaya dayalı algoritmalara) özel olarak vurgu yapılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Doctorate IE 501 Minimum Grade of D OR Masters Level IE 501 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -