Facebook
IE 567 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi
İmalat sistemlerinin modellenmesi; imalat sistemlerinde hiyerarşik tasarım, planlama ve kontrol; otomatik transfer hatları, hücresel imalat ve esnek imalat sistemleri; malzeme akışının, üretim hızı ve varyasyonunun analizleri.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -