Facebook
IE 555 Tedarik Zincirlerinde Koordinasyon Select Term:
Bu ders tedarik zincirlerinin kuramsal modellerini oluşturma ve analiz etme üzerinedir. Tedarik zincirlerinde merkezi olmayan karar verme yapısına bağlı verimsizliler incelenecektir. Çeşitli kontrat tiplerinin tedarik zinciri üyelerinin eylemlerini koordine ederek bu verimsizlikleri nasıl azaltabileceği çalışılacaktır. Bu amaçla, stok teorisine ek olarak ekonomi biliminden oyun teorisi ve kontrat teorisi metotları kullanılacaktır. Derslere ek olarak araştırma makaleleri de tartışılacaktır. Dersin hedef kitlesi, tedarik zinciri yönetimi üzerine teorik araştırma yapmayı düşünen mastır/doktora öğrencileridir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -