Facebook
IE 524 Sistem Benzetimi
Benzetime değişik yaklaşımlar; üretim ve servis sistemlerinin ayrık olay bazlı benzetim ile modellenmesi ve analizi; girdi analizi; rassal sayılar ve rassal değişken türetimi; çıktı analizi; model tutarlılığı ve sağlama.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -