Facebook
IE 522 Karar Analizi Select Term:
Olasılık ve fayda kuramlarının aksiyomatik temelleri; sübjektif ve kuramsal olasılık dağılımlarının belirlenmesi; karar problemlerinin tanımlanmaları ve gösterimleri; Bayes kuramı ve Bayes serimleri; bilginin değeri; fayda kuramı; risk paylaştırma; örnek vaka çalışmaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -