Facebook
IE 515 Dinamik Proglamlama Select Term:
Dinamik programlama (DP) birbirleri ile alakalı bir sıra kararın beli bir amaç fonksiyonu için en iyi şekilde verilmesini sağlayan ve hem belirlenimci hem de rassal problemler için kullanılan genel bir eniyileme yöntemidir. Kararların çeşitli kombinasyonlarının örtülü bir biçimde sayılarak en iyi karar kombinasyonunun bulunmasına dayanır. Dersin konuları arasında DP modellemesi ve algoritması, belirlenimci sistemler ve enkısa yol problemi, tam durum bilgisine sahip problemler, kısmi durum bilgisine sahip problemler, sonsuz planlama periyotlu problemler, sonsuz planlama periyotlu indirimli problemler, rassal enkısa yol problemleri ve diğerleri bulunmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -