Facebook
IE 514 İmalat Stratejileri Select Term:
Şirketin uzun dönem rekabet gücünü korumak için imalat stratejilerinin formülleştirilmesinde kullanılan yöntem ve araçlar; şirketin imalat stratejileriyle işletme ve teknoloji stratejilerinin uyumu; strateji kurmada balanced scorecard kullanımı; vaka analizleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -