Facebook
HIST 695 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Reformlar ve Düşünce Tarihi Select Term:
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin literatür, daha ziyade reformun kurumsal öğelerine odaklanmıştır. Oysa 1960'tan bu yana, reformun entellektüel ve bilgi öğeleri ile ilgili bir araştırma literatürü de oluşmuş bulunuyor. Bu derste bu literatür incelenecektir. Önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilir.Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -