Facebook
HIST 650 Şark Meselesi, 1768-1923 Select Term:
18. yüzyıl ve özellikle de 19. yüzyıl Avrupa'sının Büyük Devletlerinin, o zamanki adıyla Düvel-i Muazzama'nın, aynı dönemde "Avrupa'nın Hasta Adamı" olarak anılmaya başlayan Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmaya yönelik, neredeyse iki yüz yıl devam eden girişimlerini çerçeveleyen ideolojik, politik, askeri süreç ve yapılanmaların bir bütün olarak incelenmesi. Lisans öğrencileri tarafından HIST 450 koduyla alınabilen bu ders, aynı zamanda, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -