Facebook
HIST 610 Osmanlı Tarihçileri ve Vakanüvisleri, 17-18. Yüzyıllar Select Term:
Osmanlı toplumunda tarihyazıcılığının gösterdiği gelişmeye toplu bakış. Tarihin kapsamı, anlamı, kullanımları. Resmi ve gayri-resmi şehnameler, tarihler, vekayinameler. Osmanlı tarihyazıcılığının modern tarihçilik açısından kullanılış biçimleri. 17. ve 18. yüzyılların (Evliya Çelebi, Silahdar, Naima, Raşid, İzzi, Şemdanizade gibi) belli başlı tarihçilerinden, gerek matbu, gerekse elyazması metinler halinde seçilmiş okumalar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
( Doctorate TLL 501 Minimum Grade of D
AND Doctorate TLL 502 Minimum Grade of D )
OR ( Masters Level TLL 501 Minimum Grade of D
AND Masters Level TLL 502 Minimum Grade of D )
Yan Koşul : -