Ana içeriğe atla
TR EN
HIST 561 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören "Kaynak ve Yöntem" dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 15.-16. yüzyıl Osmanlı tarihi açısından HIST 561'in konular sıralaması, bir hanedan devletinin siyasi yapısı ve örgütlenmesini; kentliler, köylüler ve göçebelerden oluşan toplumsal grupları; bu gruplar ile siyasal iktidar arasındaki ilişkileri içerir. Daha geniş bir bağlam olarak Osmanlıların Avrupa ve Batı Asya'da edindiği topraklar, ideoloji ve siyasal düşünce açısından sonuç ve bağlamlarıyla birlikte incelenecek; her bir konu, günümüz tarihçiliğinde ele alınış biçimleriyle birlikte, hangi kaynak ve yöntemlerin analitik tarihe, hangilerinin ise daha anlatımcı bir yaklaşıma yatkın olduğu da gözönünde bulundurularak değerlendirilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -