Facebook
HIST 555 Uç Toplumları ve Erken Dönem Osmanlı Camiası Select Term:
Bu dersin birincil amacı, Osmanlı politik organizması ve toplumunun ortaya çıkışını, uç toplumları evrensel bağlamı içinde, karşılaştırmalı olarak incelemektir. Tarihsel bir kavram olarak sınır ya da uç boylarının gözden geçirilmesinin ardından ders, Türki kavimler ve İslam toplumları tarihi açısından özel önem taşıyan belirli uç türleri ve durumlarının, örneğin İç Asya ile Çin, Avrasya ile Bizans, İran ile Turan, Arap diyarları ile Bizans, Endülüs ile İspanya'nın Hıristiyan kesimi arasındaki sınır boy ve bölgelerinin ele alınması üzerinde yoğunlaşır. Bunu ardından 14. yüzyılda Batı Anadolu ve Balkanların özel durum ve bağlamı, sınır savaşları ve ticareti, merkezi politik iktidar ile uçbeyleri arasındaki ilişkiler, sınırötesi politik uzlaşma biçimleri gibi, uç toplumlarına özgü konu ve kavramlar açısından değerlendirilecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -