Facebook
HIST 533 Ekonomi Tarihi
Orta Çağ’dan bu yana ekonomik değişim ve kurumlar tarihi; sanayi devrimine yol açan kilit dönüşümler; bu dönüşümlerin ekonomik, sosyal ve politik yaşam ve küresel hiyerarşiler üzerindeki etkisi.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -