Facebook
HIST 513 Tarihsel Düşünce Okumaları Select Term:
HIST 511-512'de fazla girilmeyen, örneğin (a) İlkçağ Yunan ve Roma tarihçileri; (b) Ortaçağ Avrupa ve Osmanlı kronikçi ya da vakanüvisleri; (c) Rönesans ve Aydınlanma tarihçileri; (d) 18.-19. yüzyıllarda eski eser koleksiyonculuğundan başlayıp dilbilimden geçerek gerçek tarihçiliğe açılan sürecin ayrıntıları; (e) 19. yüzyıl başlarında yeni "bilimsel tarih" çiliğin sistematizasyonu; ve (f) 19. yüzyıl boyunca Tarih disiplininin evrimine daha yakından bakış gibi konularda, daha yoğun ve derin okumalar. Özellikle Historiyografi üzerinde yoğunlaşmak isteyen Tarih öğrencileriyle, siyasi düşünceler tarihine ya da entellektüel tarihe ilgi duyan Sosyal Bilimler öğrencilerine tavsiye olunur.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -