Facebook
HIST 500 Yüksek Lisans Ön Semineri Select Term:
Çok-amaçlı, kredisiz ders araştırma yöntemlerinde ve araştırma sonuçların analizinde yeterli hâkimiyet kazanmak, gerekli araştırma dillerinde yetkinleşmek gibi hedefler doğrultusunda, esnek biçimde değerlendirilir. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve yayın etiği standartları ve kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -