Facebook
GEN 690 Doktora Tez Hazırlığı Semineri Select Term:
Bu ders esas olarak, düzenli bir şekide dinleme, okuma ve yazma pratiğidir. Öğrenciler, sadece gelecekte yönelecekleri tez çalışma alanıyla ilgili bilgi değil aynı zamanda kısa ve özlü deneme yazıları yazma alışkanlığını da kazanacaklardır.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -