Facebook
GEN 620 Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi Select Term:
Toplumsal cinsiyetle bilgi arasındaki ilişkinin toplumsal, kültürel ve bilimsel bağlamlarda irdelenmesi; toplumsal cinsiyetin bilgi üretimi ve içeriği üzerindeki etkileri, doğurduğu taraflılık ve adeletsizlikler; bilgide nesnellik sorunu.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -