Facebook
GEN 601 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi Select Term:
Temel niteliksel araştırma yöntemleri ve yazma stratejilerine Kadın Çalışmaları, Feminist incelemeler ve Queer kuram perspektifi katmak; Cinsiyet Çalışmaları alanında öne çıkan konuların nasıl incelenebileceğini ve seçilen yöntemlerin politik anlamlarını ve olası etkilerini tartışmak; mevcut metot yaklaşımlarını eleştirel bir gözle yeniden ele almak; Feminist veya Queer bir araştırma sorusunun ve yönteminin hangi faktörlerce belirlendiği üzerine düşünmek.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -