Facebook
FIN 959 Birleşme ve Devralma Select Term:
Bu dersin kapsamında: 1) Bir Birleşme ve Devralma anlaşmasının yapısı ile ilgili konular, önerilen işlemleri doğru şekilde yorumlama, ödeme ve finansman şekli, değer biçme, anlaşmanın korunması ve yatırım bankası değerleme süreci; ve 2) Birleşme ve Devralma ile birlikte ortaya çıkan finansal raporlama konuları, devralma muhasebe yöntemleri (iyi niyet, işleyişteki AR-GE gibi kalemler) , uluslar arası işlemler ve operasyonların muhasebesi incelenecektir. Derste, okuma materyalleri, kısa vaka çalışmaları, nitel ve nicel analizler birlikte kullanılacaktır. Çalışmalar genel olarak takımlar halinde yapılacaktır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -