Facebook
FIN 954 Çok Uluslu Firmalar Ve Küresel Ticaret Select Term:
Bu derste, küresel ticaret ve onun ana aktörleri olan çok uluslu firmalar Türkiye örneği üzerinden incelenir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -