Facebook
FIN 953 Uluslararası Finans Select Term:
Döviz kurlarının oluşumu, döviz piyasaları, ülke riski, uluslararası bankacılık, uluslararası sermaye piyasaları ve menkul kıymet borsaları, finansal piyasaların globalleşmesi, global nakit yönetimi, çokuluslu şirketlerin finansal yönetimine özgü konular.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -