Facebook
FIN 953 Uluslararası Finans
Döviz kurlarının oluşumu, döviz piyasaları, ülke riski, uluslararası bankacılık, uluslararası sermaye piyasaları ve menkul kıymet borsaları, finansal piyasaların globalleşmesi, global nakit yönetimi, çokuluslu şirketlerin finansal yönetimine özgü konular.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 4
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -