Facebook
FIN 929 Yatırım Yönetimi Select Term:
Dersin temel hedefi, yatırım yönetiminin teorik ve pratik bileşenlerini barındıran, kullanışlı bir içerik sunmaktır. Dersin ilk kısmında; Markowitz optimizasyon problemi ile risk-getiri dengesi, finansal piyasaların temel organizasyonu ve işleyişi, denge modelleri, sabit getirili menkul kıymetler ve hisse senedi varlık sınıfları işlenerek modern portföy teorisinin teknik alt yapısı ortaya konacaktır. Bu teorik alt yapının ardından; dersin ikinci kısmında, portföy yönetimi süreci, yatırım politika beyanı, sermaye piyasaları beklenti oluşturma, stratejik/taktik varlık alokasyonu gibi yatırım yönetiminin pratik kavramları özetlenecektir. Dersin sonunda, öğrencilerin bir yatırım yönetimi nosyonu kazanmış olmaları ve piyasaları, daha planlı, yapılandırılmış bir şekilde takip etmeleri beklenmektedir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -