Facebook
FIN 902 Finansal Yönetim Select Term:
Finans yöneticileri ve girişimcilerin bakış açısından temel finansal kavramlar incelenmekte ve yerel ve küresel ortamda pratik uygulamalar tartışılmaktadır. İşlenen konular arasında: karar verme/performans değerlendirme amaçlı muhasebe bilgileri, finansal tablo ve oran analizi, finansal planlama, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapıları, finansal araç ve şirketlerin değerlemesi, risk yönetimi ve türevler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 9.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -