Facebook
FIN 901 Finansa Giriş Select Term:
Bu ders --nakit, risk/getiri, ve değer kavramlarının anlamlı bir finansal düşünce yapısı için önemini de vurgulayarak-- temel finansal kavram ve araçlarını tanıtmayı hedefler. İçeriği daha ileri seviyedeki konuların işleneceği Finansal Yönetim dersine temel hazırlayacak şekilde tasarlanan bu derste şu konulara yer verilecektir: finansal tablo ve oran analizleri, finansal planlama, paranın zaman değeri, finansal piyasalar ve araçlar, tahvil ve hisse senedi değerlemesi, ve şirket finansına genel bir bakış.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -