Facebook
FIN 622 Finans Doktora Semineri V: Araştırma Makalesi 2 Select Term:
Bu derste her doktora öğrencisi orijinal bir araştırma makalesi yazmakla yükümlü olacaktır. Ders öğrencinin bilimsel bir çalışmanın bütün aşamalarını gerçekleştirebilmesi için bir rehber niteliğindedir. Öğrenciler yaptıkları çalışmaları fakülte üyelerine sunarak tezlerini savunurlar. Yapılan yorumlar ışığında, makalelerini düzelterek son değerlendirmeleri yapılmak üzere teslim ederler. Ders bir doktora öğrencisinin başarılı bir şekilde bir doktora tezi yazabilmesine yönelik ilk adımı teşkil eder.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -