Facebook
FIN 621 Finans Doktora Semineri V: Araştırma Makalesi 1 Select Term:
Bu derste doktora öğrencilerinin araştırma önerisi yazmaları beklenecektir. Ders öğrencinin bilimsel bir çalışmanın tasarlanması, konuyla ilgili literatürün taranması ve ön çalışmalarının yapılması aşamalarını gerçekleştirebilmesi için bir rehber niteliğindedir. Öğenciler yaptıkları çalışmaları fakülte üyelerine sunarlar. Yapılan yorumlar ışığında, sunumlarını düzelterek son değerlendirmeleri yapılmak üzere teslim ederler. Ders doktora öğrencilerinin doktora tez konusu yazabilmelerine yönelik ilk adımı teşkil eder.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -