Facebook
FIN 620 Finans Doktora Semineri IV: Ampirik Fiyatlama
Bu ders, FIN618 dersinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri aralarında varlık fiyatlama modelleri, portföy değerlemesi, zaman-değişken votalilite analizi de bulunan konulara uygulamaktır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -