Facebook
FIN 620 Ampirik Varlık Fiyatlama Select Term:
Bu ders, FIN618 dersinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri aralarında varlık fiyatlama modelleri, portföy değerlemesi, zaman-değişken votalilite analizi de bulunan konulara uygulamaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -