Facebook
FIN 619 Ampirik Kurumsal Finans Select Term:
Bu ders, FIN611 dersinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri aralarında şirket sermaye yapısı, kar dağıtımı ve şirket satın alma teorileri de bulunan konularda uygulamaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -