Facebook
FIN 618 Varlık Fiyatlama Kuramı Select Term:
Beklenilen fayda ve riskten kaçınma, belirsizlik ortamında seçim, tüketim temelli varlık fiyatlandırma modelleri, koşullara bağlı talep pazarı, getiri-varyans eğrisi ve beta, faktör fiyatlandırma modelleri, sürekli zaman, yatırım temelli fiyatlandırma modelleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -