Facebook
FIN 612 Ampirik Finans Select Term:
Bu ders, FIN 601 ve/veya FIN 602 derslerinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri anlamak ve aralarında varlık fiyatlama modelleri, portföy değerlemesi, zaman-değişken votalilite, şirket sermaye yapısı, kar dağıtımı ve şirket satın alma teorileri de bulunan konularda uygulamaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -