Facebook
FIN 610 Finansta Araştırma Yöntemleri Select Term:
Bu ders doktora öğrencilerini finanstaki farklı araştırma alanlarını tanıtmakta ve finansal iktisattaki güncel konulara dair genel bir bakış sunmaktadır. Derste değinilen alt başlıkların arasında portföy teorisi, türev piyasaları, varlık ve risk yönetimi, sermaye yapısı kararları, şirket satın ve devir almaları, kredi notları, piyasa mikroyapısı, finansal aracı kurumlar ve uluslararası finans bulunmaktadır. Ayrıca, araştırmanın geçerliliğine tehdit oluşturabilecek unsurlar, araştırma bağlamı ve örneklemi ile ilgili kararlar, güvenilirlik, geçerlilik gibi ölçümle ilgili sorunlar, çeşitli görgül veri toplama ve analiz yöntemleri, araştırma ve yayın etiği konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -