Facebook
FIN 602 İleri Fiyatlama Kuramı Select Term:
Bu ders fiyatlama kuramına ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, bu konuda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, konunun bu güne kadarki gelişimini ve hali hazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -