Facebook
FIN 552 Finans Yönetimi
Bu konu finansal yönetim ile ilgili teorik ve pratik kavramları kapsar. Ele alınacak başlıca konular finansal tablo ve oran analizleri, finansal planlama, paranın zaman değeri, proje değerlendirmesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapısı, ve finansal varlık ve firma değerlerinin hesaplanmasıdır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : FIN 552R