Facebook
FIN 525 Portföy Yönetimi Select Term:
Bu dersin ana teması modern portföy teorisindeki gelişmeleri incelemektir. Ders özellikle finansın yatırım alanında çalışmayı düşünen ya da bilgili bireysel yatırımcılar olmak isteyen öğrencilere faydalı olacaktır. Sınıfın ilgi alanına ve dersi veren öğretim üyesinin seçimine göre işlenebilecek konular: yatırım ortamını tanıma ve menkul kıymet alım satımı; hisse senedi, tahvil, opsiyon, ve diğer türevsel yatırım araçlarının değerlemesi; risk-getiri ilişkisi ve riskten kaçınma; portföy optimizasyonu; finansal varlıklar değerleme modeli, arbitraj değerleme teorisi, çok faktörlü değerleme modelleri; piyasa etkinliği ve yatırımcıların davranışlarının piyasalara etkisi; sabit-gelir portföylerinin değerlemesi ve yönetimi; menkul kıymet analizi ve şirket değerlemesi; portföy yönetiminin teorisi ve uygulaması, ve portföy performans değerlendirmesi.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -