Facebook
FIN 524 Private Equity Select Term:
Bu derste "private equity" sektörüne genel bir bakış ile birlikte doğrudan özsermaye yatırımlarının değerlenmesi incelenecektir. "Private equity" firmaları yeni kurulan ve küçük şirketlere harici özsermaye erişimi sağlayarak, sermaye piyasaların eksik kaldığı durumlarda kritik bir finansal aracılık görevini yerine getirirler. Bu nedenle "private equity" firmalarının nasıl çalıştığını ve bir piyasaya nasıl çekileceğini anlamak önemlidir. Bunun yanında, doğrudan özsermaye yatırımlarının değerlemesinde standard iskonto yerine reel opsiyon analizine gereksinim duyulmaktadır. Reel opsiyon analizine hazırlık olarak türev araçların giriş düzeyinde değerlemesine yer verilecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -