Facebook
FILM 536 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II Select Term:
Bu ders, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine, ana kuramlarına, etik meseleler ve temsilin sorunsalları gibi ilgili konulara baktığımız FILM 535 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dönemde de iki koldan ilerleyeceğiz. Son dönemde yapılan belgesel filmler aracılığıyla günümüz belgesel dünyasında cereyan eden tartışmaları ve güncel meseleleri ve aynı zamanda belgeselcilerin karşılaştığı pratik zorlukları inceleyeceğiz. Dönem boyunca çalışmalarını sunmak ve tartışmak üzere çeşitli belgeselcileri konuk edeceğiz. Uygulama kısmında ise, öğrenciler gerçeğin temsili denemelerini, kısa bir belgesel film yaparak ve bu çalışmalarını bir atölye ortamında paylaşarak devam ettireceklerdir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Masters Level FILM 535 Minimum Grade of D
OR Doctorate FILM 535 Minimum Grade of D
Yan Koşul :
FILM 536L