Facebook
ETM 521 Elektrik Güç Sistemleri Temelleri: Tarihsel, Mühendislik ve Güncel Yaklaşımlar Select Term:
Bu derste elektrik piyasası ve sisteminin çalışmasına dair gerekli teknik kavramlar, tarihsel olaylar ile mühendislik ve teknoloji perspektifinden anlatılacaktır. Akımlar savaşı olarak adlandırılan AC-DC (alternatif akım ve doğru akım) savaşından ilk iletim hatlarına ve elektriğin aydınlatma hizmetinden sayaçlanarak pazarlanan bir hizmete dönüşümünden başlanarak sistemin bugünkü yapısına yön veren olaylar ve teknolojik gelişmeler anlatılacaktır. Daha karmaşık mühendislik kavramlarını anlatırken de ABD ve Avrupa’da yaşanan elektrik sorunları, kesintileri üzerinden vaka çalışmaları kullanılacaktır. Teknolojik seçimlerin bugün mevzuatta kullandığımız kavramlara nasıl evrildiği tartışılacaktır. Mühendislik kavramlarının anlaşılmasının kolaylaştırılması için de vaka çalışmaları kullanılacaktır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -