Facebook
ETM 519 Enerji Sistemi Dönüşümü Select Term:
Enerji ile ilgili 7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi. Enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması ve enerji dönüşümü. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, modern enerji kaynaklarına erişim, düşük karbonlu teknolojiler, sistem entegrasyonu. Enerji dönüşüm yollarının maliyet ve faydaları, yatırım ihtiyaçları, atıl yatırım. Elektrik sektörü, son kullanıcı sektörler. Yenilikçilik ve ARGE’nin rolü. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği politikaları.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -