Facebook
ETM 518 Enerji ve Ulaşım Select Term:
Ulaşım teknolojilerinin temelleri. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir ulaşım teknolojileri. Enerji ve ulaşım etkileşimleri. Ulaşımın çevresel etkileri. Akıllı ve bütünleşik ulaşım çözümleri, ve bunların enerji kullanımı ve güvenliğine etkileri. Güncel ve gelecek ulaşım politikaları, bunların ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileşimleri.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -