Facebook
ETM 507 Enerji Sektöründe Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Select Term:
Teknoloji ve inovasyon yöntemiyle ilgili temel kavramlar. İnovasyonun tanımı, türleri. İnovasyon sürecinin adımları. İnovasyon konusunda yeni sosyal ve teknolojik trendler. İnovasyon yönetimi metodları. İnovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı. Ulusal inovasyon sistemleri: Aktörler, politikalar, kurumlar ve etkileşimler. Sektörel inovasyon sistemleri ve enerji sektörü. Kurumsal inovasyon sistemleri; inovasyon stratejisi, proje portföyü, inovasyon süreçleri, kurum kültürü. İnovasyon için başarı ve başarısızlık faktörleri. İnovasyonda işbirliği; Rekabet öncesi işbirlikleri, Üniversite-sanayi işbirlikleri. İnovasyonun finansmanı. Ar-Ge sonuçlarının ticarileşme ve yayılım süreçleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -