Facebook
ETM 507 Enerji Sektöründe Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Teknoloji ve inovasyon yöntemiyle ilgili temel kavramlar. İnovasyonun tanımı, türleri. İnovasyon sürecinin adımları. İnovasyon konusunda yeni sosyal ve teknolojik trendler. İnovasyon yönetimi metodları. İnovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı. Ulusal inovasyon sistemleri: Aktörler, politikalar, kurumlar ve etkileşimler. Sektörel inovasyon sistemleri ve enerji sektörü. Kurumsal inovasyon sistemleri; inovasyon stratejisi, proje portföyü, inovasyon süreçleri, kurum kültürü. İnovasyon için başarı ve başarısızlık faktörleri. İnovasyonda işbirliği; Rekabet öncesi işbirlikleri, Üniversite-sanayi işbirlikleri. İnovasyonun finansmanı. Ar-Ge sonuçlarının ticarileşme ve yayılım süreçleri.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -