Facebook
ETM 506 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku Select Term:
Enerji piyasalarının genel yapısı, piyasa aktörleri, hukuki, fiziki ve ticari ilişkiler. Elektrik piyasası faaliyetleri, sınırları ve yükümlülükler. Önlisans ve lisans süreçleri, lisanssız üretim. Üretim faaliyetinin yasal çerçevesi ve yatırım modelleri. İletim ve diğer faaliyetlerin yasal çerçevesi ve özellikleri, şebekelerin yasal çerçevesi ve bağlantı hakkı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler. Arz güvenliği ve kapasite mekanizmaları. Devlet destek ve teşvikleri ve bunların piyasaya etkileri. Özelleştirme: yasal çerçeve, regülasyon ve modeller. Uluslararası antlaşmalar (TANAP vb.) ve regülasyon. Proje finansmanı ve regülasyon. Denetim: yaptırımların hukuki çerçevesi ve yargısal mekanizmalar. Güncel olayların tartışılması, örnek olay ve sözleşme analizleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -