Facebook
ETM 502 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet Select Term:
Antroposen nedir ve insanın gezegen ve ekosistemler üzerindeki etkisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin bilimsel ve politik yönü; normal ötesi bilim; bilimsel camiada konsensus sağlamanın yolları; iklim değişikliği inkâr kampanyaları. İklim biliminin temelleri ve iklim değişikliğinin etkileri. İklim politikaları, azaltım, risk azaltma ve uyum. Karbon bütçesi, düşük karbonlu enerjiye geçiş ve enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması. Uluslararası iklim politikaları. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve küresel iklim değişikliği çağında enerji politikalarının dönüşümü. Hava kirliliği, su kıtlığı ve enerji sistemlerinin sürdürülebilirliği.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -