Facebook
ETM 501 Enerji Kaynakları: Temel Konular Select Term:
Fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz ve kömür), yenilenebilir kaynaklar (rüzgar, güneş, hidro, biyokütle ve jeotermal) ve nükleer enerjinin talebi, küresel tedariki, avantajları, dezavantajları maliyetleri ve çevreye olan etkileri. Her kaynağın güncel durumu, tarihsel kullanımı ve geleceğe yönelik tahminler. Elektrik ve hidrojen tedarik zincirlerinde temel konular.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -