Facebook
ETM 501 Enerji Ekonomisi ve Politikaları Select Term:
Petrol, doğalgaz, kömür, yenilenebilir, hidro, nükleer ve elektrik tedarik zincirleri. Temel enerji kaynaklarının global dağılımı, yatırım gereksinimleri, çevreye olan etkileri, tarihsel kullanımları ve talep projeksiyonları. Arz, talep ve fiyat oluşumunu etkileyen faktörler. Önde gelen kaynak üreticisi ve tüketicisi ülke politikalarının küresel etkileri. Enerji güvenliği ve jeopolitiği. Güncel politik ve teknolojik gelişmelerin jeopolitik ve ekonomik etkileri üzerine vaka analizleri.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -