Facebook
ES 506 AB'de Siyaset Oluşturma Select Term:
Bu ders AB siyaset yapma sürecine etkide bulunan kurumların, aktörlerin, düzeylerin, faktörlerin ve kısıtlamaların anlaşılması amacını gütmektedir. Bu süreç aynı zamanda hem çeşitli düzeyler (ulus-üstü, ulusal, yerel, bölgesel) hem de aktörlerin (kurumsal ve bireysel) çoğulluğu nedeniyle karmaşık hale gelmektedir. Derste yakında çıkarılacak olan Anayasanın bu süreci nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -