Facebook
ES 500 Tez Hazırlık Semineri
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Kredi : 0
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -