Facebook
ENS 505 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri Select Term:
Bu dersin temel amacı istatistik teorisinin yapı taşlarını gözden geçirmek ve uygulamalı istatistik yöntemlerini ele almaktır. Özellikle teorinin uygulamaları üzerinde durularak istatiksel yöntemlerin gelişimi incelenecektir. Derste ayrıca Mühendislik ve yönetim konularında pratik uygulamalar işlenecektir. Öğrencilere hesaplamaya dayalı ödevler verilerek, hem konuları anlamaları, hem de uygulamaları sağlanacaktır. Bilgisayar destekli veri analizi; istatistik temel konuları ve ilgili dağılımlar; deney tasarımı ve varyans analizi; regresyon ve korelasyon analizi; durağan zaman serileri yöntemleri; sınıflandırma için doğrusal yöntemler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -