Facebook
EE 672 Sistem Tanıma Select Term:
Bu ders dinamik sistemlerin tanınmasını sağlayacak temel teoriyi yani girdi-çıktı bilgisi kullanılarak türevsel ya da fark denklemleri cinsinden matematiksel modeller oluşturmayı amaçlamaktadır. İçerdiği konular: sistem tanımanın matematiksel temelleri, parametrik olmayan teknikler, parametrelendirme ve model yapıları, parametre kestirimi, asimtotik istatiksel teori, kullanıcı tercihleri/seçimleri, deneysel tasarım, model yapısının seçimi.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -