Facebook
EE 662 İleri Konuşma Tanıma Select Term:
Konuşma sinyallerinden belirteç çıkarma, Gizli Markov Modelleri (HMM), HMM'lerde uç problem, birleşik sözcük modelleri, çözme ve arama, uygulamadaki problemler, ses modellemedeki konuşmacıya ve çevreye göre normalizasyon ve ayrıştırıcı eğitim gibi problemler, istatistiksel dil modellemesi, 'lattice' üzerinden yeniden sıralandırma.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -