Facebook
EE 653 Mikrodalga İletişim Select Term:
Negatif dirençli osilatör ve kuvvetlendiricilerin genel teorisi. Osilasyon, kararlılık ve gürültü kriterleri, Modelleme, frekans kenetleme yöntemleri. Gunn ve Impatt devreleri. FET ve bipolar tranzistörlü mikrodalga kuvvetlendirici ve osilatörlerinin S-parametreleri yardımıyla analizi, bilgisayarla tasarım esasları. Mikrodalga kontrol devreleri ile elektronik faz kaydırma ve modülasyon yöntemleri. Deteksiyon ve karıştırıcı analizinde temel prensipler. Gezgin radyo, mikrodalga yineleyici ve yayın vericileri. Güncel endüstri tasarım problemleri.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -