Facebook
EE 651 Yayılı Spektrum Sistemleri Select Term:
Modern hücre (göze) ileşitim uygulamalarında kullanılan yayılı spektrum teknikleri. RAKE alıcı prensipleri; saçılma ve gerçekleştirme, PN-sıralarının izlenmesi; güç denetimi, yakın/uzak etkiler ve en iyi performans. Kapasite analizi; çok-kullanıcı deteksiyonu ve a priori sinyal alışı.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -